Bảng giờ tàu đi Đà Nẵng
Giờ tàu: 19h00
Giá tàu: 948,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Hà Nội - Đà Nẵng

Tàu SE1 từ Hà Nội đi Đà Nẵng là tàu Thống Nhất có các mức dịch vụ: khoang 4, khoang 6, tàu ngồi có điều hòa nhiệt độ

Xem chi tiết
Đại lý bán vé tàu Đà Nẵng
Giờ tàu: 19h00
Giá tàu: 616,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Hà Nội - Đà Nẵng

Tàu SE1 từ Hà Nội đi Đà Nẵng là tàu Thống Nhất có các mức dịch vụ: khoang 4, khoang 6, tàu ngồi có điều hòa nhiệt độ

Xem chi tiết
Vé tàu Hà Nội Đà Nẵng
Giờ tàu: 19h30
Giá tàu: 660,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Hà Nội - Đà Nẵng

Vé tàu SE19 từ Hà Nội đi Đà Nẵng là tàu Thống Nhất có các mức dịch vụ: khoang 4, khoang 6, tàu ngồi có điều hòa nhiệt độ hoặc không có, dịch vụ khá tốt

Xem chi tiết