Giờ và giá vé tàu đi Huế
Giờ tàu: 19h00
Giá tàu: 611,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Hà Nội - Huế

Vé tàu Huế Hà Nội - vé tàu SE là tàu của ngành đường sắt  bao gồm tàu khoang 4, khoang 6, tàu ngồi có điều hòa hay không có điều hòa

Xem chi tiết
Đại lý vé tàu Huế (SE3)
Giờ tàu: 23.00
Giá tàu: 628,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Hà Nội - Huế

Vé tàu Hà Nội - Huế SE3 là tàu của ngành đường sắt bao gồm tàu khoang 4, khoang 6, tàu ngồi có điều hòa hay không có điều hòa

Xem chi tiết
Đại lý bán vé tàu Huế
Giờ tàu: 19h00
Giá tàu: 606,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Hà Nội - Huế

Xem chi tiết
Vé tàu Hà Nội - Huế
Giờ tàu: 19h00
Giá tàu: 606,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Hà Nội - Huế

Vé tàu Hà Nội Sài Gòn là tàu SE của ngành đường sắt Việt Nam bao gồm tàu khoang 4, khoang 6, ngồi cứng hay ngồi mềm có điều hòa hoặc không có. Tàu SE 1 khởi hành ở Hà Nội và dừng tại Huế 10 phút cho quý khách lên xuống

Xem chi tiết
Vé tàu Hà Nội Huế
Giờ tàu: 21h06
Giá tàu: 371,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Hà Nội - Huế

Vé tàu đi Huế bao gồm vé tàu Hà Nội Huế, Huế Hà Nội ký hiệu tàu HN1 là tàu của ngành đường sắt Việt nam có khoang 4, khoang 6 và tàu ngồi.

Xem chi tiết