Bão số 11 ảnh hưởng đến công tác tổ chức chạy tàu của ĐSVN

Tin từ Trung tâm ĐHVT ĐS: Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 đổ bộ mạnh vào khu vực miền Trung, mưa to gió lớn, gây đổ cây cối, đứt đường dây thông tin liên lạc… nên đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức chạy tàu của ĐSVN.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách (HK), an toàn chạy tàu, từ 1 giờ ngày 15/10/2013, ĐSVN đã cho ngừng chạy 1 số đoàn tàu chờ bão ngớt, cụ thể: Tàu SE5 (355 HK) nằm lại Ga Lăng Cô (km 755+410) từ 1 giờ 23 phút đến 10 giờ 35 phút ngày 15/10 mới chạy lại. Tàu SE6 (336 HK) nằm lại Ga Lệ Trạch (km 804+110) 2 giờ đến 9 giờ 50 phút ngày 15/10 mới chạy lại. Tàu SE22 (165 HK) nằm lại Ga Núi Thành (km 890+420) từ 5 giờ 10 phút đến 11 giờ 7 phút mới chạy lại, tới Ga Tam Kỳ (km 864+670) lúc 11 giờ 43 phút phải giải thể đoàn tàu, HK trên tàu SE22 chuyển sang (lên) tàu SE2. Tàu TN2 (280 HK) nằm lại Ga Quảng Ngãi (km 927+930) từ 5 giờ 31 phút đến 10 giờ 49 phút mới chạy lại. Tàu SE 21 (39 HK) chưa xuất phát phải bãi bỏ tại Ga Huế (km 688+320). HK tàu SE 21 chuyển sang tàu TN9. Tàu TN1 (256 HK) nằm tại Ga Huế (km 688+320) từ 6 giờ 53 phút đến 11 giờ ngày 15/10 mới chạy lại. HK trên các đoàn tàu phải ngừng dọc đường, chuyển sang các đoàn tàu khác… đều được ngành ĐS phục vụ cơm, nước trên tàu miễn phí.

Trong ngày 15/10/2013, do bão số 11 mạnh khiến cây cối gãy, đổ vào ĐS phải dừng tàu, thu dọn cây cối và sửa chữa ĐS: Tại km 705+300 (khu gian Hương Thuỷ - Truồi) phải phong tỏa khu gian từ 8 giờ 33 phút đến 10 giờ 5 phút ngày 15/10. Km 734+300 (khu gian Cầu Hai – Thừa Lưu) phải phong tỏa khu gian từ 6 giờ 17 phút tới 7 giờ 31 phút. Km 769+100 (khu gian Hải Vân Nam – Hải Vân) đá rơi vào ĐS phải phong toả khu gian từ 7 giờ 33 phút đến 9 giờ 33 phút. Km 775+300 (khu gian Hải Vân Nam – Kim Liên) cây đổ vào ĐS phải phong toả khu gian từ 7 giờ 22 phút đến 9 giờ 43. Từ km 790+600 đến 790+800 (khu gian Kim Liên – Thanh Khê) nước ngập trên mặt ray trên 70 mm phải phong toả khu gian, ngừng chạy tàu chờ nước rút từ 1 giờ đến 9 giờ 53 phút ngày 15/10. Km 857+200 đến km 857+550 (khu gian An Mỹ - Tam Kỳ) cây đổ vào ĐS phải phong toả khu gian từ 4 giờ 40 phút đến 9 giờ 5 phút ngày 15/10/2013… Đến 14 giờ ngày 15/10/2013, liên lạc điện thoại giữa Điều độ chạy tàu khu vực Đà Nẵng tới các ga khu vực từ Lệ Trạch, Quảng Ngãi và Huế, Kim Liên vẫn bị gián đoạn… Do ảnh hưởng của bão số 11, trong ngày 15/10/2013, 7 đoàn tàu hàng phải ngừng chạy tại các ga dọc đường (Lăng Cô, Thừa Lưu, An Mỹ, Trị Bình…)

Các tin khác