Thông báo thay đổi kế hoạch chạy tàu LC1/2

Kể từ ngày 25/5/2014 kế hoạch chạy tàu LC1/2 thay đổi như sau:

Thông báo thay đổi kế hoạch chạy tàu LC1/2
(TUYẾN HÀ NỘI – LÀO CAI)
 
- Kể từ ngày 25/5/2014 kế hoạch chạy tàu LC1/2 thay đổi như sau:
+ Tàu LC1 chỉ chạy các ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần (xuất phát tại Hà Nội lúc 22h00).
+ Tàu LC2 chỉ chạy các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần (xuất phát tại Lào Cai lúc 18h00).
 
- Quý khách đã mua vé tàu LC1 xuất phát tại Hà Nội các ngày chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4 hàng tuần từ ngày 25/5/2014 được điều chỉnh sang đi tàu SP3 (xuất phát tại Hà Nội lúc 22h00).
- Quý khách đã mua vé tàu LC2 xuất phát tại Hà Nội các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 hàng tuần hàng tuần từ ngày 25/5/2014 được điều chỉnh sang đi tàu SP8 (xuất phát tại Lào Cai lúc 18h50).
Các tin khác