Về việc bán vé giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội

 

Về việc bán vé giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội (Theo văn bản 159/ĐS-KDVT ngày 18/01/2013 của ĐSVN)

 

1. Mức giảm giá vé:

1.1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Giảm 90% giá vé;

1.2. Thương binh; Bệnh binh; Người hưởng chính sách như thương binh: Giảm 10% giá vé.

1.3. Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng: Giảm 25% giá vé.

1.4. Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên: Giảm 20% giá vé.

1.5. Trẻ em dưới 5 tuổi miễn vé với các điều kiện: Mỗi trẻ em phải có một hành khách người lớn đi cùng suốt hành trình và sử dụng chung chỗ của hành khách đó. Trường hợp nếu hành khách người lớn đi cùng trẻ em dưới 5 tuổi quá số lượng trên thì từ trẻ em thứ hai trở lên phải mua vé như trẻ em từ 5 đến 10 tuổi (giảm 50% giá vé);

1.6. Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi: giảm 50% giá vé;

1.7. Học sinh, sinh viên, học viên các trường Dạy nghề, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, Học viện (HS, SV): giảm 10% giá vé;

2. Điều kiện khi mua vé giảm giá và đi tàu:

2.1. Khi mua vé:

2.1.1. Đối với người cao tuổi phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân (CMND) hoặc giấy tờ tùy thân (có ảnh) được pháp luật công nhận.

2.1.2. Đối với trẻ em dưới 5 tuổi và trẻ em từ 5 đến 10 tuổi: Cung cấp thông tin tên và năm sinh cho nhân viên bán vé.

2.1.3. Các đối tượng chính sách xã hội khác:

+ Xuất trình giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh (được pháp luật công nhận);

+ Xuất trình giấy xác nhận là đối tượng chính sách xã hội của cơ quan có thẩm quyền (theo quy định của pháp luật).

Lưu ý: Riêng đối với giấy tờ chứng nhận đối tượng chính sách xã hội có ảnh và dấu giáp lai thì không phải xuất trình giấy tờ tùy thân như quy định nêu trên.

2.2. Khi đi tàu:

2.2.1. Trẻ em dưới 5 tuổi:

a. Có người lớn đi kèm;

b. Có bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (trường hợp không có giấy tờ xác định được tuổi thì phải có chiều cao dưới 105cm);

 

2.2.2. Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi:

+ Có bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (trường hợp không có giấy tờ xác định được tuổi phải có chiều cao từ 105cm đến dưới 132cm) và có người lớn đi kèm.

2.2.3. Các đối tượng chính sách xã hội khác: Phải mang theo đầy đủ giấy tờ như khi đi mua vé để xuất trình cho nhân viên đường sắt kiểm tra khi ra, vào ga và đi tàu. Trường hợp giấy tờ tùy thân có thông tin không đúng với thông tin ghi trên vé giảm giá thì vé giảm giá đó coi như không hợp lệ.

3. Các quy định khác:

3.1. Các đối tượng chính sách xã hội chỉ được giảm giá khi mua vé theo hình thức cá nhân (không áp dụng hình thức mua vé tập thể).

3.2. Các đối tượng chính sách xã hội được giảm giá vé theo loại chỗ và loại tàu sử dụng tương ứng (trừ tàu khách Liên vận quốc tế). Trường hợp một người được hưởng nhiều mức giảm khác nhau, khi mua vé được áp dụng một mức giảm cao nhất.

(Theo Gahanoi)

Các tin khác