Bảng giờ tàu đi Đà Nẵng
Giờ tàu: 19h00
Giá tàu: 948,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Hà Nội - Đà Nẵng

Tàu SE1 từ Hà Nội đi Đà Nẵng là tàu Thống Nhất có các mức dịch vụ: khoang 4, khoang 6, tàu ngồi có điều hòa nhiệt độ

Xem chi tiết
Đại lý bán vé tàu Đà Nẵng
Giờ tàu: 19h00
Giá tàu: 616,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Hà Nội - Đà Nẵng

Tàu SE1 từ Hà Nội đi Đà Nẵng là tàu Thống Nhất có các mức dịch vụ: khoang 4, khoang 6, tàu ngồi có điều hòa nhiệt độ

Xem chi tiết
Vé tàu Đà Nẵng Hà Nội
Giờ tàu: 16h50
Giá tàu: 825,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Đà Nẵng - Hà Nội

Vé tàu SE 20  từ Đà Nẵng đi Hà Nội là tàu Thống Nhất có các mức dịch vụ khoang 4, khoang 6, tàu ngồi có điều hòa nhiệt độ hoặc không có, dịch vụ khá tốt

Xem chi tiết
Vé tàu Hà Nội Đà Nẵng
Giờ tàu: 19h30
Giá tàu: 660,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Hà Nội - Đà Nẵng

Vé tàu SE19 từ Hà Nội đi Đà Nẵng là tàu Thống Nhất có các mức dịch vụ: khoang 4, khoang 6, tàu ngồi có điều hòa nhiệt độ hoặc không có, dịch vụ khá tốt

Xem chi tiết