Vé tàu SE7 Sài Gòn Hà Nội
Giờ tàu: 06h15
Giá tàu: 1,264,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Hà Nội - Sài Gòn

Vé tàu SE7 vé tàu Hà Nội đi Sài Gòn là tàu Thống Nhất Bắc Nam của đường sắt có khoang 4 giường nằm mềm hay nằm cứng, khoang 6 giường nằm cứng, tàu ngồi mềm có điều hòa nhiệt độ

Xem chi tiết
Vé tàu SE8 Sài Gòn Hà Nội
Giờ tàu: 15h28
Giá tàu: 1,246,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Sài Gòn - Hà Nội

Vé tàu SE8 vé tàu Sài Gòn đi Hà Nội là tàu Thống Nhất Bắc Nam của đường sắt có khoang 4 giường nằm mềm hay nằm cứng, khoang 6 giường nằm cứng, tàu ngồi mềm có điều hòa nhiệt độ

Xem chi tiết
Vé tàu SE6 Sài Gòn Hà Nội
Giờ tàu: 15h45
Giá tàu: 1,166,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Sài Gòn - Hà Nội

Vé tàu SE6  vé tàu Sài Gòn đi Hà Nội là tàu Thống Nhất Bắc Nam của đường sắt có khoang 4 giường nằm mềm hay nằm cứng, khoang 6 giường nằm cứng, tàu ngồi mềm có điều hòa nhiệt độ

Xem chi tiết
Vé tàu SE5 Hà Nội Sài Gòn
Giờ tàu: 15h45
Giá tàu: 1,166,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Hà Nội - Sài Gòn

Vé tàu SE5 - vé tàu Hà Nội Sài Gòn là tàu Thống Nhất Bắc Nam của đường sắt có khoang 4 giường nằm mềm hay nằm cứng, khoang 6 giường nằm cứng, tàu ngồi mềm có điều hòa nhiệt độ

Xem chi tiết
Vé tàu Sài Gòn Vinh
Giờ tàu: 23h00
Giá tàu: 1,760,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Sài Gòn - Vinh

Vé tàu Sài Gòn đi Vinh là tàu SE3 của ngành đường sắt Việt Nam khoang 4, khoang 6, tàu ngồi mềm, ngồi cứng có điều hòa hay không

Xem chi tiết
Vé tàu Vinh đi Sài Gòn
Giờ tàu: 23h00
Giá tàu: 1,760,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Vinh - Sài Gòn

Vé tàu Vinh đi Sài Gòn là tàu SE3 của ngành đường sắt Việt Nam khoang 4, khoang 6, tàu ngồi mềm, ngồi cứng có điều hòa hay không

Xem chi tiết
Vé tàu Sài Gòn Hà Nội
Giờ tàu: 19h00
Giá tàu: 1,264,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Sài Gòn - Hà Nội

Vé tàu Sài Gòn Hà Nội là tàu SE của ngành đường sắt Việt Nam bao gồm tàu khoang 4, khoang 6, ngồi cứng hay ngồi mềm có điều hòa hoặc không có

Xem chi tiết
Vé tàu Hà Nội Sài Gòn
Giờ tàu: 19h00
Giá tàu: 1,264,000 VNĐ/vé/chiều
Hành trình: Hà Nội - Sài Gòn

Vé tàu Hà Nội Sài Gòn là tàu SE của ngành đường sắt Việt Nam bao gồm tàu khoang 4, khoang 6, ngồi cứng hay ngồi mềm có điều hòa hoặc không có

Xem chi tiết